Osteonekrozlar

İnsan vücudundaki her organ ve dokunun oksijen ile beslenebilmesi için düzenli bir şekilde kanlanması gerekmektedir. Kan akımının sağlanamadığı durumlarda özellikle kemik dokuda ciddi problemler açığa çıkabilmektedir. Bu problemin başında ise Osteonekroz problemi yer almaktadır. 

Osteonekroz Nedir?

Kemik dokusuna yeterli oranda kan ulaşmadığı ya da kan akımının kesildiği durumlarında kemik hücreleri ölmekte ve kemikte çökmeler açığa çıkmaktadır. Bu durum tıp literatüründe Osteonekroz olarak tanımlanmaktadır. Problemin yaşandığı bölgede ağrı ve hareket kısıtlılğına neden olan Osteonekroz, kalça ve diz eklemlerinde sıklıkla görülmektedir. Bu problemin görüldüğü diğer kemik dokuları ise şu şekildedir;

 •  Omuz
 •  El
 •  Ayaklar
 •  Çene

Osteonekroz genellikle kemik uçlarında yaşanmaktadır ve djeneratif artriteye neden olmaktadır. 

Osteonekroz Nedenleri Nelerdir?

Ostonekroz problemine neden olan faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 •  Sigara tüketimi
 •  Alkol tüketimi
 •  Travmatik olaylar
 •  Kortikosteroid kullanımı
 •  Anemi
 •  HIV virüsü
 • Rasdyasyona maruz kalma
 • Gebelik
 • Tromboflebit
 • Organ transplantasyonu

Erkeklerde kadınlara oranla çok daha fazla görülen Osteonekroz; genellikle 50 yaş altındaki kişilerde tespit edilmektedir. 

Osteonekroz Belirtileri Nelerdir?

Osteonekroz problemi; hastaların bazılarında hiçbir şikayete neden olmamakla birlikte bazı hastalarda geçmeyen ağrılar oluşturabilmektedir. Ağrı problemi genellikle kasık bölgesinde, bacağın üst bölgesinde ve diz eklemlerinde hissedilebilmektedir. Uzun süre ağrı ile mücadele eden hastalarda daha sonra eklem hareketlerinde kısıtlılık yaşanabilmektedir. İleri evrelerde ise eklem çökmesi (femur başının çökmesi) durumunda ise kısalık meydana gelebilmektedir.

Osteonekroz Tanısı Nasıl Konulur?

Uzun süre geçmeyen ağrı şikayetleri ile doktora başvuran hastalarda öncelikle ayrıntılı bir fizik muayene uygulanmaktadır. Bu süreçte özellikle ağrının yaşandığı eklemde hareket kısıtlılığı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Tanı sürecinin sonraki aşamasında; radyolojik görüntüleme sistemlerinden faydalanılmaktadır. Bu sistemler; manyetik rezonanas (MR) VE bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemleridir. 

Osteonekroz tanısında kemik çökmeleri, eklemlerdeki şekil bozuklukları ve yaşanan değişimler değerlendirilmektedir. Bu süreçte kemik iliğinde de ayrıntılı bir kontrol süreci yaşanmaktadır. Osteonekroz probleminin tanı ve tedavisi için hastaların; alanında uzman ortopedi ya da romatoloji uzmanlarına başvurmaları önerilmektedir. 

Osteonekroz Tedavisi

Osteonekroz probleminden korunmak öncelikli yöntem olmalıdır. Bu nedenle; sistemik (diyabet gibi) hastalıkların kontrol altına alınması, kemikleri ve eklemlerin travmatik olaylardan korunması, alkol tüketiminin azaltılması, kostikosteroid kullanımında dozajın nitelikli bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Osteonekroz probleminin tedavisinde 3 farklı tedavi disiplini bulunmaktadır;

 •  Cerrahi dışı tedavi yöntemleri
 •  Koruyucu cerrahi yöntemleri
 •  Eklemlerin çıkarılarak uygulandığı cerrahi yöntemler

Kemik dokularının korunması ve özellikle de eklemlerin üzerine binen yükün hafifletilmesi Osteonekroz probleminin çözülmesinde büyük önem taşımaktadır.