Kalça Protezinin Ömrü ne Kadardır? | Prof. Dr. Bülent ERDEMLİ

Total kalça protezi olacak hastaların bizlere en sık sorduğu soruların başında bu protezin ne kadar süre dayanacağı ya da ömrümün sonuna kadar bu protezle idare edebilecek miyim olmakta. Bu sorunun cevabı şudur. Protez sağ kalımında etkileyen tek bir faktör yoktur. Öncelikle yapılacak ameliyatın ilk ameliyatın mükemmel yapılması hasta için doğu protezin seçilmesi ve birtakım kompilasyonların olmaması durumunda koyulacak protezin yaklaşık 15 ila 20 sene belki çok daha uzun süre hastaya hizmet edeceği ön görebilir. Ancak burada etkileyen faktörlerden bir diğeri de kullanılacak faktörlerden hareketli yüzey seçimidir. Hareketli yüzey seçimi neler olabilir? Klasik plietilen metal, iyileştirilmiş pletilen metal, iyileştirilmiş pletilen seramik ya da seramik seramik yüzeyler şeklinde olabilmektedir.

Peki bu seçenekleri siz nasıl seçiyorsunuz?

Burada hastanın yaşı, aktivitesi, yaşamsal faaliyetleri, iş gücü ve kemik kalitesine bağlı olarak bu tür seçenekler değişebilmektedir. Fakat günümüze bilinen en dirençli seçenek seramik seramik veya seramik pletilen seçimidir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki seramik seramik, seramik pletilen, iyileştirilmiş pletilen metal veya iyileştirilmiş pletilen seramik seçiminin aslında birbirine üstünlükleri vardır ama dez avantajlarıı da vardır. Şöyle ki seramik seramik yüzeyler evet aşınmaya karşı son derece dirençlidir ancak kırılmaya karşı daha hassastır.

Keza klasik pletilen metal seçimi yıllardır 20-30 yılın hastalara uygulanan yöntemlerin başında gelir ve çoğu hastalarda da özellikle gene en fazla tercih edilen seçeneklerin başında gelmektedir. Burada önemli olan şudur. Ameliyatın başında gelmesi seçilecek yüzey şekillerinde pozitif veya negatif yönde etkileyebilir. Şayet düzgün bir teknik ile yerleştirilmemiş bir protezde şayet seramik seramik yüzey seçildiği taktirde bu hastaya avantaj sağlayacağı yerde dez avantaj sağlayacaktır ve erken yaşta seramiğin kırılmasına veya başka problemlerin çıkmasına yol açabilir. Dolayısıyla protezin ne adar süreyle dayanır cümlesinin altında cerrahi tekniğinin mükemmel olması ve aynı zamanda hastanın yaşına ve aktivitesine göre de doğru hareketli yüzey seçimi mutlak gerekli iki şarttır.