Hakkımda

Tıp Fakültesi eğitimini 1981-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Aralık 1987’de aynı fakültenin Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında asistan doktor olarak meslek hayatına atıldı.

Mayıs 1993 tarihinde “Çimentosuz Total Kalça Protezlerinin Erken Dönem Sonuçları” isimli tezini vererek uzman doktor unvanını aldı. Ekim 1993’te kısa dönem askerlik hizmetini tamamlayıp uzmanlık sonrası devlet hizmeti yükümlülüğünü iki sene yine aynı klinikte başasistan olarak yaptıktan sonra 1995 yılında öğretim görevlisi kadrosuna atandı.1998 yılına kadar erişkin kalça ve diz rekonstrüktif cerrahisi üzerinde yoğun olarak çalıştı.

Kasım 1998’de Doçent Doktor ünvanını aldıktan sonra, özellikle kalça çıkığı zemininde total kalça protezi, primer ve revizyon kalça ve diz protez cerrahisi, minimal invazif cerrahi, osteointegrasyon ve de venöz tromboembolik sorunlar üzerine araştırmalarını yoğunlaştırdı ve 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında profesör kadrosuna yükseltildi.2007 yılında Derviş Manizade en iyi klinik araştırma dalında “Risk of superior gluteal nerve and gluteus medius muscle injury during femoral nail insertion” isimli çalışma ile birincilik ödülü aldı. Yurt dışında kalça ve diz eklemi protez cerrahisi ile çok sayıda kliniğini ziyaret etme fırsatını buldu ve son olarak da, Ekim 2008’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Maryland, Baltimore’da Saint Joseph Medical Center Orthopaedic Surgery kliniğinde protez cerrahisi ile ilgili çalışmalara katıldı.

2009 yılında XIV. Akif Şakir Şakar Bilim Ödüllerinden klinik çalışma dalında “Major ortopedik cerrahilerde venöz tromboemboli profilaksisi: Çok merkezli, prospektif, gözlem çalışması” isimli makale ile ikincilik ödülünü kazandı. 1999-2001 yılları arasında TOTBİD Artroplasti şubesinin ilk yönetim kurulunda genel sekreter olarak görev aldı. EFORT, “European Hip Society”, “American Academy of Orthopaedic Surgeons”, “AO Alumni, International Surgical Thrombosis Forum, American Association of Hip and Knee Surgeons” gibi uluslararası dernek ve çalışma grubu üyeliklerinin yanı sıra 2008-2010 yılları arasında TOTBİD Venöz Tromboemboli Kurulunun başkanlığını yürüttü.

2012 yılında Kalça Diz Artroplasti Derneğinin Kurucu yönetim kurulunda yer alan Dr.Erdemli, aynı derneğin 2015-2017 dönem başkanlığını yaptı.2016 yılında 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde sunduğu “Genetik poliformizm periprostetik eklem enfeksiyonu için risk faktörü müdür ? isimli çalışmasıyla sözlü bildiri dalında birincilik ödülü aldı.

 

Hemen ARA !
Yol Tarifi