Kalça Kemiği Problemleri

Toplum genelinde en sık görülen rahatsızlıklardan olan kalça ağrısının tanısı koymak da oldukça zordur. Her hastaya ayrı tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Ağrının azalmasına ve artmasına neden olan faktörler incelenmelidir.

Fizik muayenede hasta yürüyüşü,nörolojik muayene,komşu eklemlerin muayenesi oldukça önemlidir. Ultrason, MRG, direkt grafi, tomografi gibi yöntemlerde gerekli olduğu sürece istenmelidir.