Kalça Protezi Ameliyatına Nasıl Hazırlanır?

Kalça veya diz protezi uygulanacak hastalar. Öncelikle şunu bilmelidirler ki bu ameliyatlar elektif cerrahidir. Yani acil bir cerrahi değildir. Dolayısıyla en uygun şartlarda hastaların en optimum şartlarda hazırlandığı bir dönem sonrası bu ameliyata gitmeleri ameliyat sonrası olabilecek komplikasyonların en aza indirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. En çok korktuğumuz başında enfeksiyon gelmektedir. Bu nedenle de bu tür ameliyata gidecek hastaların ameliyat öncesi dönemlerinde vücutlarındaki mevcut bir enfeksiyon odağının tespit edilmesi için çaba sarf edilmesi hem bizim açımızdan hem de hasta açısından son derece önemlidir. Enfeksiyon odağı olarak bizim en çok korktuğumuz diş enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Özellikle bayan hastalarda idrar yolu enfeksiyonlarının herhangi bir şikayet vermeden ortaya çıkması ve atlanması durumunda da protez cerrahisine giden bir hastada daha sonra kan yoluyla bu enfeksiyonun proteze geçmesiyle çözümü çok daha zor olabilen süreçler başlayabilmektedir. O nedenle bu tür cerrahiye gidecek hastalarda çok basit yöntemlerle bir basit bir idrar tahlili yapılması veyahut da bir diş hekimine kontrol ettirmek de mevcut enfeksiyon odakları tespit edilebilir. Gene **** öncesi dönemde ve bu hastalarda her zaman şart olmamakla beraber bir veya iki ünite kan temini gerekecektir. Dolayısıyla ameliyat öncesi dönemde bu tür hastaların hastaneye başvurduklarında kan gruplarının tayini ve mevcut kan grubuna göre bir veya iki ünite kanın temin edilmesi de gene ameliyat sonrası olabilecek veyahut da ameliyat sırasında gerekebilecek durumlarda bizleri daha bir ortamda hissetmemize yol açacaktır. Ameliyat öncesi dönemde enfeksiyon kan temini dışında özellikle ameliyattan bir gün önce gene enfeksiyon olasılığını azaltmak için hastaların vücut temizliğine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda bir gece öncesinden mekanik bir temizlik yani sabunla yapılacak bir temizlik ameliyat sahasını sabunla yapacak bir temizlik yeterli olacaktır. Keza ameliyat öncesi özel erkek hastalarda ameliyat bölgesinin kesici aletlerle tıraş edilmemesi de büyük önem taşır. Nitekim ameliyata girerken cerrahi ekip tarafından o bölgenin temizliği kesici aletlerle değil ama elektrikli bir takım aletlerle yapılmak suretiyle enfeksiyon olasılığı en aza indirilecektir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki protez cerrahisinde hazırlık döneminde en edilmesi gereken husus enfeksiyon odaklarının ortaya çıkartılması ve aynı zamanda ameliyatı yapacak cerrahla ameliyat sahasının temizliği ve tıraş gibi bir takım püf noktaların öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır.
Hemen ARA !
Yol Tarifi