Kalça Protezinin Ömrü Ne Kadardır?

Total kalça protezi ameliyatı olacak hastaların bizlere en sık sorduğu soruların başında bu protezin ne kadar süreyle dayanacağı ya da ömrümün sonuna kadar bu protezde idare edebilecek miyim şeklinde olmaktadır. Bu sorunun cevabı doğru cevabı şudur. Protez sağ kalımlı etkileyen tek bir faktör yoktur. Multifakteriyeldir. Öncelikle yapılacak ameliyatın ilk ameliyatın mükemmel yapılması hasta için doğru protezin seçilmesi birtakım komplikasyonların olmaması durumunda konulacak protezin yaklaşık on beş ila yirmi sene belki çok daha uzun süreyle hastaya hizmet edeceği öngörülebilinir. Ancak burada etkileyen faktörlerden bir diğeri de kullanılacak protezdeki hareketli yüzey seçimidir. Hareketli yüzey seçimi neler olabilir diye sorarsak klasik pol edilen metal, iyileştirilmiş, pol edilen metal, iyileştirilmiş pol edilen seramik ya da seramik seramik yüzeyler şeklinde olabilmektedir. Peki bu seçenekleri biz nasıl seçiyoruz diye sorduğumuzda burada hastanın yaşı, aktivitesi, yaşamsal faaliyetleri, iş gücü ve kemik kalitesine bağlı olarak bu tür seçenekler hastadan hastaya değişebilmektedir. Fakat günümüzde bilinen aşınmaya karşı en dirençli seçenek seramik seramik ya da seramik seçeneğidir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki seramik seramik, seramik poli edilen, iyileştirilmiş politika metal veya iyileştirilmiş politika seramik seçeneklerinin aslında birbirine üstünlükleri vardır. Ama dezavantajları da vardır. Şöyle ki, seramik seramik yüzeyler evet aşınmaya karşı son derece dirençlidir. Ancak kırılmaya karşı da daha hassastır. Keza klasik poli edilen metal seçimi yıllar yirmi otuz yılın üzerinde hastalarda uygulanan yöntemlerin başında gelir. Ve çoğu hastalarda da özellikle gene en fazla tercih edilen seçeneklerin başında gelmektedir. Burada önemli olan şudur. Ameliyatın düzgün yapılması seçilecek yüzey seçeneklerini de pozitif yönde veya negatif yönde etkileyebilir. Şunu demek istiyorum. Şayet düzgün bir teknikle yerleştirilmemiş bir protezde seramik seramik yüzeyi seçildiği takdirde bu hastaya avantaj sağlayacağı yerde dezavantaj da sağlayabilir ve erken dönemde seramiğin kırılmasına veyahut da başka problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Dolayısıyla protezin ne kadar süreyle dayanır cümlesinin altında cerrahi tekniğin mükemmel olması ve aynı zamanda hastanın yaşına ve aktivitesine göre de doğru hareketli yüzey seçimi mutlak gereklidir.
Hemen ARA !
Yol Tarifi