Kalça Protezi Ameliyatı Nasıl Yapılır? | Prof. Dr. Bülent ERDEMLİ

Kalça protezi ameliyatı öncelikle şunu söylemek gerekirse mayo ortopedik bir cerrahidir. Bu ameliyatın yapılabilmesi için tercih edilen anestezi şekli çoğu zaman çoğu cerrahlar tarafından rejyonel anestezi şeklindedir.

Genel anestezi tercih edilebileceği gibi bir takım dez avantajın olması sebebiyle çoğu hekim tarafından bu ameliyat rejyonel anestezi ve çoğunlukla da epidural anestezi altında yapılmaktadır. Tabi hastaların ameliyat sırasında duracağı pozisyonu cerrahın seçeceği yaklaşım tipine göre değişmekle beraber sırt üstü veya yan yatar pozisyonda olacaktır.

Dolayısıyla bir buçuk iki saat sürecek olan bu ameliyat süreci içerisinde uğraşılan dokuda kemik olması sebebiyle ortaya çıkan sesler ve hasta pozisyonu sebebiyle rejyonel anesteziye ilaveten bizlerin tivi adını verdiği geçici bir sedasyon da eklenmek suretiyle daha konforlu bir ortamda bu ameliyatı yapmak mümkündür.

Ameliyat nasıl yapılır?

Öncelikle kalça eklemi yerinden çıkartıldıktan sonra femur başı dediğimiz uyluk kemiğindeki başın topuz kesilerek çıkartılır. Daha sonra üslubuna uygun bir şekilde yani yuva hazırlanması ve arkasında yine uyluk kemiğinin hazırlanmasıyla beraber koyacağımız protez çimentolu veya çimentosuz bir teknikle yerleştirilir. Tabi burada hastaların merak ettiği konuların başında seçilecek protezin çimentolu mu ya da çimentosuz mu olması en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Bu tamamen hastanın yaşına, aktivite derecesine, kemik kalitesine göre cerrahın belirleyeceği bir durumdur.

Fakat şunu unutmamak gerekir ki protezin çimentolu veya çimentosuz yapılması birbirine daha üstün bir özelliği yoktur. Önemli lan her ikisinin de mükemmel bir teknikle yapılması ve o protezin optimum şartlarda en düzgün şekilde yerleştirilmesidir. Aksi takdirde protezin başarısını etkileyen bir faktör değildir. Çoğu zamanda protez cerrahisi ile ilgili süreçte cerrahi teknikle ilgili çok detaylı bilginin verilmesi özellikle bazı özel durumlarda gereklidir. Şöyle ki örneğin kalça çıkığı zemininde protez cerrahisi yapılacaksa bu protez cerrahisindeki tekniğin diğer protez cerrahisi tekniğinden farklı olabileceği hastayı erken dönemde bekleyebilen bazı problemler açısından çok fazla detaya kaçılmamak suretiyle hastaya ameliyat öncesi dönemde verilmelidir.